RÅDHUSETS HISTORIA

Rådhustorget – Umeås centrum sedan 1600-talet.
År 1888 drabbades Umeå av en förödande brand.
Det gamla Rådhuset var en av många byggnader som blev offer för eldens lågor.

Efter branden byggdes Rådhusesplanden. Rådhuset, som stod klart 1892, ritades av F.O Lindström, stadens första stadsarkitekt. Med sitt representativa yttre anknyter det till holländsk renässansstil. Det sades vara det nya Umeås uppståndelse ur gruset av det gamla.

Då staden byggdes upp efter branden var älven fortfarande den viktigaste kommunikationsleden. Det är därför som alla byggnader i centrum vetter mot vattnet, så även Rådhuset. Inför invigningen av järnvägsstationen några år senare väntades kungligt besök, vilket resulterade i att man försåg Rådhuset med ännu en ”framsida”, den som idag vetter mot rådhustorget.

Från början rymde Rådhuset rättsväsende, polis & åklagare, telegrafstation, postkontor, samt auktionskammare. Post & telegraf flyttade sedan till riksbankshuset som stod klart 1902, medan poliskåren fanns kvar fram till 1938 då de fick sitt eget polishus. Idag inryms stadens förvaltning i de gamla K4-lokalerna.
Rådhuset användes av tingsrätten fram till 1994.

Efter två års ombyggnad öppnades det ”nya” Rådhuset. I polisens gamla lokaler drivs nu Rex Brasserie, i gamla tingssalen finns idag Rådhusets Festsal och i andra delar av huset finner ni bl.a. våra konferensrum, Juliette och Rådhuskällaren. På övre plan finns idag även ett ceremonirum.

Bläddra till toppen